IV.Uluslararası Felsefe Kongresi

Yoksulluk, Dayanışma ve Adalet

English

Başlarken

Kongre Programı

Bildiri Kitabı

1990-1991 eğitim-öğretim yılında kurulan Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğretim vermektedir. Genç ve dinamik kadrosuyla Türkiye'deki Felsefe bölümleri arasında kendine saygın bir yer edinen bölüm, yılda iki sayı olarak Kaygı, Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi'ni yayımlamaya devam etmektedir. Birçok öğretim üyesi ve elemanının bölümün kurumsallaşmasına katkı yaptığı Felsefe Bölümü yirmi yıllık bir süreçte çeşitli deneyimler kazanarak günümüze geldi. 2010 yılında yirminci kuruluş yılı dolayısıyla düzenlenen ilk Uluslararası Felsefe Kongresi’nin ikincisini 11-13 Ekim 2012 tarihlerinde “Şehir ve Felsefe” temasıyla, üçüncüsünü 23-25 Ekim 2014 tarihlerinde “Gelenek, Demokrasi ve Felsefe” temasıyla düzenlenmiştir. 13-15 Ekim 2016 tarihlerinde dördüncüsünü düzenleyeceğimiz kongremizin teması “Yoksulluk, Dayanışma ve Adalet” olarak belirlenmiştir.

Kongre, şu an yaşadıklarımız bağlamında felsefenin güncelliğinden bir şey kaybetmediğini göstermek, dünya problemleri karşısında felsefenin ve felsefecinin takındığı tutumun nasıl olması konusunda düşünmeye zemin hazırlamak, yoksulluk, dayanışma ve adalet sözcüklerinin çok işlendiği günümüzde bu konular/kavramlar üzerine geniş bir bakış açısı oluşturmak için düzenlenmektedir. Her gün televizyonlarda, gazetelerde ve siyasetçilerin konuşmalarında özellikle adalet konusunda çokça şeyin söylendiğini görmekteyiz. Ama bir sözcük, bir konu, bir kavram, çok konuşulur olunca içi de boşaltılmaya başlanmaktadır. Bu ise bir tehlikeyi beraberinde getirmektedir. Kavramların içi boşaltılınca birileri tarafından istenilen şekilde doldurulmakta ve böylece kitleler birilerinin yönlendirmesine açık hale gelmektedir. Kavramların içinin boşaltılmasının önüne geçmek için felsefecilere büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu kavramlar üzerine yeniden düşünmek, farklı perspektifler elde etmek ve böylece sorunların ele alınışında felsefenin rolünü görebilmek ve gösterebilmek için bu kongreyi düzenleme işini bir sorumluluk bildik ve yoksulluk, dayanışma ve adalet kavramlarıyla yeniden hesaplaşmaya ve bu bağlamda siyaset için felsefi bir zemin oluşturma çabası içine girmeye karar verdik.