IV.Uluslararası Felsefe Kongresi

Yoksulluk, Dayanışma ve Adalet

English

Önemli Tarihler

Özetlerin Son Gönderilme Tarihi
27 Mayıs 2016

Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlanı
13 Haziran 2016

Bildiri Tam Metinlerinin Son Gönderilme Tarihi
26 Ağustos 2016

Kongre Programının İlan Tarihi
09 Eylül 2016

Kongre Tarihleri
13-14-15 Ekim 2016